© CERTEX Danmark A/S

Suuntaamme kohti kestävämpää tulevaisuutta


Haklift Oy:ssä uskomme, että kestävä kehitys on avainasemassa turvaamassa yrityksemme tulevaisuutta. Ydinarvojemme yhdistyessä nostoalan asiantuntemukseemme meillä on edellytykset ajaa kestävää muutosta alallamme. Kestävä kehitys on osa arvoketjuamme, ja keskitymme tarjoamaan turvallisia tuotteita ja ratkaisuja täyttääksemme asiakkaidemme laatu- ja ympäristöodotukset.

Toimitusketju, toiminnot ja tuotevalikoima ovat kolme keskeistä painopistealuettamme, jotka on jaettu edelleen kolmeen teemaan: ihmiset, ilmasto ja kiertotalous. Jokaiselle teemalle on määritelty pitkän aikavälin tavoitteet ja tarvittavat toimet niiden saavuttamiseksi. Tavoitteenamme on olla yritys, joka asettaa suunnan kestävämmälle tulevaisuudelle. Edessämme on vaativa matka, mutta olemme sitoutuneita siihen – tehdään tämä yhdessä!

Kestävän kehityksen toteuttaminen


Haklift Oy on osa Axel Johnson Internationalia, jossa kestävä kehitys on perustavanlaatuinen osa ja edellytys konsernin liiketoimintamallille. Joka päivä tuotteemme ovat mukana tuhansissa yhteiskunnan toiminnoissa. Axel Johnson Internationalilla tunnistamme, että yhteiskunnan on oltava kestävämpi, ja auttamalla asiakkaitamme löytämään optimaalisia teknisiä ratkaisuja sekä edistämällä kestävämpää kehitystä. Asiakkaamme ovat keskiössä, ja konsernin työ kestävän kehityksen parissa vahvistaa olemassa olevaa liiketoimintaamme sekä edistää kestävän kehityksen muutosta alallamme. Lue lisää siitä, kuinka konserni työskentelee kohti kestävämpää teollisuutta Axel Johnson Internationalin verkkosivustolla.