Icon sustainable offer

Tehokas ja motivoitunut henkilöstö


Tehokas resurssointi ja motivoitunut henkilöstö auttaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteemme. Arvomme ohjaavat jatkuvaan parantamiseen ja lisäävät houkuttelevuuttamme yrityksenä ja työnantajana.

Vähennämme hiilidioksidipäästöjämme noudattaen Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitetta

Sitoudumme vähentämään hiilidioksidipäästöjämme Green House Gas -protokollan Scope 1 ja 2 mukaisesti 50 % vuoteen 2030 mennessä, käyttäen vuotta 2020 perustanamme. Toteutamme tämän keskittymällä energiatehokkuuteen, sähköistämiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

Minimoimme jätemäärät

Kestävän kehityksen strategiamme osana haluamme vähentää jätemääräämme. Pitkän aikavälin tavoitteena on, ettei jätettä päädy kaatopaikoille tai poltettavaksi. Haklift on ottanut käyttöön vuonna 2022 ISO 9001 -sertifioidun laatujärjestelmän sekä ISO 45001 -sertifioidun työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän. Näitä seuraa ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmän käyttöönotto vuoden 2024 aikana.


Haluamme olla houkuttelevin työnantaja alallamme

...siksi tarjoamme työntekijöillemme konsernin laajuisia henkilöstökehitysohjelmia ja keskitymme työpaikan hyvinvointiin sekä monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen.


Turvallisuus ennen kaikkea 

Haklift Oy:ssä asetamme aina turvallisuuden etusijalle ja edistämme aina työntekijöidemme ja asiakkaidemme hyvinvointia. Käytössämme on sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001, joka takaa järjestelmällisen tavan ehkäistä ja hallita riskejä ja onnettomuuksia.

Hyvä yhteistyökumppani

Yksi ydinarvoistamme on olla hyvä yhteistyökumppani - sekä henkilökunnallemme että asiakkaillemme. Yksi osa ydinarvojamme on eettinen ohjeistuksemme sekä työntekijöille että yhteistyökumppaneillemme.

Kehotamme kaikkia työntekijöitämme ja kumppaneitamme kertomaan meille kaikista toimista, jotka ovat ristiriidassa yrityksemme arvojen kanssa – se luo turvallisuutta sekä auttaa meitä saavuttamaan hyvän yrityskulttuurin.


Toimitusketju

Kestävä toimitusketju varmistetaan tekemällä yhteistyötä toimittajiemme kanssa ja toimimalla samojen arvojen pohjalta.

Tuotevalikoima

Kehitämme ylpeydellä turvallisia tuotteita sekä palveluita vastataksemme asiakkaidemme laatuodotuksiin.