Icon sustainable supply chain

Jokainen ketjun lenkki on tärkeä


Kestävä toimitusketju varmistetaan tekemällä yhteistyötä toimittajiemme kanssa ja toimimalla samojen arvojen pohjalta.

Parannamme jatkuvasti tuotteidemme laatua ja turvallisuutta yhteistyössä toimittajiemme kanssa. Painotamme tuotteidemme korkeaa laatua ja elinkaariajattelua.

Maahantuojana suurin osa tuotteidemme ympäristövaikutuksista tapahtuu toimitusketjussamme. Vaadimme toimittajiltamme kestävän kehityksen mukaista toimintaa läpi koko toimitusketjun. Vaatimuksemme on kuvattu "Code of conduct" -ohjeistuksessamme. Ohjeistuksen tarkoituksena on kehittää pitkäaikaisia suhteita toimittajiemme kanssa ja parantaa heidän suorituskykyään, mukaan lukien terveys ja turvallisuus, ympäristö, sosiaaliset näkökohdat ja liiketoimintaetiikka. Kaikkien toimittajiemme tulee noudattaa ohjeistuksiamme, ja suoritamme säännöllisesti toimittajiemme auditointeja.

Code of conduct folder


Paikallinen läsnäolo tuottaa tuloksia


Axel Johnson Internationalilla on paikallinen toimisto Ningbossa, Kiinassa, joka varmistaa laadun ja kestävän kehityksen tuotteidemme valmistuksessa Aasiassa. Paikalliset edustajamme tekevät tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa ohjatakseen heitä vastaamaan vielä paremmin vaatimuksiamme.

Paikallisen läsnäolon ansiosta voimme tarkastella ja työskennellä järjestelmällisesti vastuullisen tuotannon, hyvien työolojen ja ihmisoikeuksien puolesta – varmistaen, että toimittajat noudattavat ohjeistuksiamme.


Toiminnot

Tavoitteenamme on saavuttaa kestävää ja ympäristöystävällistä toimintaa riittävien resurssien ja motivoituneen henkilöstön avulla.

Tuotevalikoima

Kehitämme ylpeydellä turvallisia tuotteita sekä palveluita vastataksemme asiakkaidemme laatuodotuksiin.