Icon sustainable customer offer

Kestävä kehitys ja turvallisuus


Turvallisuus, laatu ja kestävä kehitys ovat avaintekijöitä kaikessa toiminnassamme. Asiantuntijamme ovat yli 30 vuoden ajan ratkaisseet tuhansia erilaisia nostamiseen ja kuorman varmistamiseen liittyviä tilanteita ja asiakkaidemme kysymyksiä. Valitsemme jokaiseen käyttötilanteeseen tarkoituksenmukaiset, alan normit ja standardit täyttävät tuotteet ja neuvomme kustannustehokkaimman nostoratkaisun suunnittelussa. Myös jälleenmyyjiemme paikallinen ammattitaito on loppuasiakkaidemme käytettävissä nostamiseen ja kuormanvarmistukseen liittyvissä kysymyksissä.

Turvalliset tuotteet


Turvallinen nosto alkaa aina oikeiden välineiden valitsemisesta. Asiakkaidemme nostotarpeet ovat ainutkertaisia, ja ratkaisujen sekä apuvälineiden valinta ja turvallinen käyttö ovat aina yksilöllisiä.

Huolehdimme nostoapuvälineistänne koko elinkaaren ajan. Nostoapuvälineiden tarkastus tehdään suunnitellun aikataulun mukaisesti, mikä varmistaa työskentelynmahdollisimman häiriöttömästi. Huoltopalvelumme korjaa tarkastuksen yhteydessä ilmenneet viat - näin kalusto pysyy aina uutta vastaavassa toimintakunnossa.Tarkastuspalvelumme kattaa kaikki markkinoilla olevat nostoapuvälineet


Kiertotalous


Etsimme jatkuvasti kumppanuuksia, jotka johtavat ympäristövaikutuksiltaan vähentyneisiin tuote- ja palveluinnovaatioihin. Pitkän aikavälin tavoitteena on tuoda markkinoille vain sellaisia tuotteita, jotka on mahdollista uudelleenkäyttää tai kierrättää ja siten edistää kiertotaloutta. 


Toimitusketju

Kestävä toimitusketju varmistetaan tekemällä yhteistyötä toimittajiemme kanssa ja toimimalla samojen arvojen pohjalta.

Toiminnot

Tavoitteenamme on saavuttaa kestävää ja ympäristöystävällistä toimintaa riittävien resurssien ja motivoituneen henkilöstön avulla.