Захватна точка за бетонни елементи

Точка на повдигане на бетонни елементи.

Еластичен кауш на теленото въже, със специална резба на края.

  • Материал: Поцинкована
  • Маркировка: CE - маркировка
  • Коефицент на безопасност: 4:1

Филтър

Show more filters

Изберете продукт от таблицата по-долу за да направите запитване.