Проверката на съоръженията за повдигане на товари трябва да се извършва ежегодно. Работодателят е отговорен  проверката на повдигащото оборудване, използвано при подемно-транспортните работи, да бъде осъществена правилно и съгласно законовите разпоредби.

Ежедневно извършваме инспекции и поддръжка на подемно-транспортното оборудване на клиента.

 

Постановление на правителството 403/2008: По време на работа безопасното използване на машини и инструменти и тяхната проверка  задължават работното оборудване да се съхранява безопасно през целия жизнен цикъл на инструментите.

Ключът към осигуряването на безопасността е редовната поддръжка.

Определението за инструменти обхваща цялото повдигащо оборудване:

 • Например макари, захвати, повдигащи магнити
 • Комбинации от повдигащо оборудване
 • Подвижна повдигателна техника (напр. шегели и повдигащи точки)

ПОЕМАМЕ ГРИЖА ЗА ВАШЕТО ПОВДИГАЩО ОБОРУДВАНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТИТЕ

 

 • Инвентаризация на продуктите и съхраняване на информация за продуктите в нашата система за проверка
 • Автоматични напомняния на клиента по програмата за одит
 • Инспекцията на подемно-транспортното оборудване се извършва в съответствие с планирания график, което гарантира възможно най-гладкото протичане на работния процес.
 • Нашата услуга поправя недостатъците, открити при проверката - по този начин оборудването винаги ще бъде в състояние за работа като ново.
 • Нашата услуга за проверка обхваща цялото повдигащо оборудване, налично на пазара.

 

ПОЛИТИКА НА ПРОВЕРКА НА HAKLIFT

 

 


 

Предимства на аутсорсването на дейностите по проверка и поддръжка:

 • Продуктите винаги се проверяват и ремонтират от професионалисти.
 • Годишните инспекции гарантират законосъобразността, безопасността и дългия експлоатационен срок на продуктите.
 • Актуални доклади за изпитване, годишни маркировки и запазване на информация за продукта

 

 

 

 

 

 

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА ЗА ГОДИШНА ПРОВЕРКА,


НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ОСТАНАЛОТО.

INSPECTION COLORS OF LIFTING EQUIPMENT