8. Лебедки и телфери със стоманено въже / Ръчни макари