Безопасност и качество
Haklift се ангажира да осигури на пазара висококачествено оборудване за повдигане и укрепване на товари и за обработка на материали, така че най-важното нещо, безопасността, е гарантирана на всеки етап от работата.

С правителствено постановление номер 403/2008 работодателят е отговорен, че използваното работно оборудване отговаря на валидните разпоредби и че е в работно състояние през целия жизнен цикъл. Избирайки продукт на Haklift и използвайки нашите услуги за проверка и поддръжка, вие също така получавате гаранция, че валидните разпоредби са спазени и инструментите са в изправност.

Гарантирането на качеството на нашите продукти започва с внимателно съставени спецификации на продукта. След това работим в тясно сътрудничество с  производителите, с които сме сключили договори, за да преминем заедно към изискванията на нашите спецификации, преди да започне производството. Когато продуктите пристигнат в нашия склад, ние проверяваме двойно тяхното качество за всеки отделен случай с тестов стенд от 50 тона, разположен в нашите помещения. Тестовият стенд е калибриран от Inspecta Tarkastus Oy. Също така извършваме тестове на опън при поискване.

За да осигурим безопасността на всеки един етап от работния процес, нашият опитен персонал ще се радва да ви препоръча решения за повдигане и обезопасяване на товари и работа с материали въз основа на техните познания за продукти, приложения и законодателство.

  • Постановление на правителството за безопасна употреба и проверка на работното оборудване 403/2008
  • Постановление на правителството за безопасност при работа с машини 400/2008
  • Машинна директива 2006/42/ЕО