Устойчивото развитие на Haklift

В Haklift устойчивото развитие е съществена част от нашата ежедневна дейност във всеки сектор на нашия бизнес. Ето защо искаме да окажем силно влияние в нашата индустрия и да придвижим активно дейността си в по-устойчива посока, като предлагаме по-висококачествени продукти за нашите клиенти. Опитваме се да постигнем тази цел чрез непрекъснатото разработване на нови продукти, като същевременно намаляваме собственото си влияние върху климата и да участваме активно в тази промяна.
Хаклифт също така е част от групата на Axel Johnson International. Устойчивото развитие е един от основните принципи на групата и неотменна част от бизнес стратегията. Axel Johnson International вярва, че компаниите споделят отговорността и могат да действат като движеща сила в промените, пред които сме изправени. Прочетете повече за това как групата работи за по-устойчива индустрия на уебсайта за устойчиво развитие на Axel Johnson International.


Работна среда и персонал

Ние в Haklift се стремим да развиваме и създаваме безопасна, равнопоставена и здравословна работна среда, в която всички служители да работят в безопасни условия на труд всеки ден. Тя включва доброто психическо и физическо състояние и знанията на персонала, както и безопасността на продуктите и инструментите. Нашият квалифициран и мотивиран персонал представлява основата на нашата фирмена структура. Лицата, отговорни за безопасността на труда в Haklift, се грижат за безопасна работа в помещенията на Haklift и ако се открият някакви недостатъци, те се отстраняват незабавно, като по този начин се предотвратят евентуални злополуки.
Ние също така искаме да подобрим благосъстоянието на персонала си, като предлагаме спортни и културни ваучери като бонуси. Те предоставят възможност за поддържане на работоспособността и умствената жизненост чрез култура и упражнения.


Бизнес, клиенти и доставчици

Ние в Haklift се стремим към устойчив бизнес на всички фази, като поемаме отговорност за веригата на доставки и поддържаме клиентите си доволни. Haklift редовно измерва удовлетвореността на своите клиенти и взема предвид резултатите, когато развива своя бизнес.
Нашата Директива определя общите насоки, които изискваме да се спазват от доставчиците и подизпълнителите.
Axel Johnson International непрекъснато провежда одити на доставчици на материали. Нашата цел е да установим дългосрочни отношения с нашите доставчици, за да гарантираме, че техните служители се третират с уважение и достойнство, че имат безопасни условия на труд и че производствените процеси на доставчиците отговарят на изискванията на екологичните стандарти.


Продукти без съдържание на Cr6 + 

Haklift е начело на устойчивите иновации и като пазарен лидер сме ангажирани да създадем по-добър и безопасен свят, работна среда и производство на продукти.
Използването на поцинковани покрития, съдържащи хром (VI) в защитата от корозия, вече е забранено в някои индустриални сектори от Директива 2000/53/ЕО на ЕС (RoHS).
В Haklift използваме алтернативни и неопасни заместители за защита от корозия, които вече са част от химичния състав на някои от нашите продукти, за да осигурят безопасни условия на труд както в производствения процес, така и при рециклирането в края на жизнения цикъл на продукта.


Система за управление на качеството

Haklift се ангажира да внедри система за управление на качеството ISO 9001 до 2022 година.


Цели на Axel Johnson International:

  • Постигане на климатична неутралност до 2030 г.
  • Намаляване на емисиите на парникови газове с 25% в сравнение с 2016 г.
  • Най-малко 80% от всички отпадъци ще бъдат рециклирани през 2020 г.
  • Осигуряване на обучение за устойчиво развитие на всички компании от групата.
  • Продуктите, с които работим всеки ден, трябва да бъдат безопасни както за хората, така и за околната среда.
  • Целта на нашата етична процедура е да гарантираме, че всички служители в нашата група споделят обща визия за добро етично поведение и работа.