ВИЗИЯ И ВОДЕЩИ ЦЕННОСТИ

Нашата визия и водещите ни ценности определят нашата фирмена култура и Ви дават представа за нас като партньор, както и към какво се стремим като компания.

Визия
Визията на Haklift е да бъде най-силното звено във веригата за доставки.

Водещи ценности

Ние намираме решения.
Ние изпитваме страст да правим бизнес; ние приемаме предизвикателствата, като същевременно поемаме инициативата и отговорността да Ви доставим това, което сме Ви обещали.

Ние сме приятни за работа.
Ние вдъхваме увереност чрез неподправено уважение към хората и отношенията между тях.

Ние сме далновидни.
Ние насърчаваме устойчивата промяна. Предпочитаме да установяваме дългосрочни взаимоотношения с намерението да се задържим на пазара.