ПРОДУКТИ ЗА ПОВДИГАНЕ, УКРЕПВАНЕ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТОВАРИ С ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ


Haklift Oy е водещата марка и доставчик на съоръжения и решения за повдигане и укрепване на товари във Финландия. Безопасното повдигане винаги зависи от правилния избор на оборудването. Нуждите на нашите клиенти по отношение на повдигането са уникални, както и изборът по отношение на оборудването и решенията и безопасното им използване.

През последните 30 години нашите експерти са разрешили хиляди ситуации, свързани с повдигането и обезопасяването на товари, давайки отговори на въпросите на нашите клиенти, възникващи в такива ситуации. Ние избираме практични, актуални и съобразени със законовите изисквания продукти за всеки повод и ви предоставяме допълнителни съвети за намиране на най-рентабилните решения за повдигане. Нашите търговци и техните познания на местния пазар също са на разположение на нашите крайни клиенти по отношение на въпроси или проблеми, свързани с повдигане или преместване на товари.

Бързата и всеобхватна доставка на голямо разнообразие от продукти и добре изградените логистични връзки от град Каарина в Южна Финландия гарантират бързи доставки на територията на Финландия и цяла Европа.

Част от Axel Johnson International
Haklift е част от Axel Johnson International, частна шведска група от над 110 компании в 27 държави, с комбинирани годишни продажби от 960 милиона евро. Axel Johnson International има шест бизнес подразделения, като Haklift принадлежи към подгрупата Lifting Solutions.