Стойка за варели

За съхранение на 200 л варели.

Оборудвана с отвори за вилиците на мотокар с цел безопасно преместване.

  • Материал: Стоманена / Горещо поцинкована решетка
  • Маркировка: CE - маркировка
  • Покритие: Покритие - боя, жълта

Филтър

Show more filters

Изберете продукт от таблицата по-долу за да направите запитване.