Приспособление за хоризонтално повдигане на варел с верига

Предназначено само за хоризонтално повдигане на варели.

 Настройва се автоматично за различни размери варели. 

  • Материал: Стомана
  • Маркировка: CE - маркировка
  • Покритие: Покритие - боя, черна / жълта
  • Забележка: TYRA01 - за 1 бр. варел | TYRA02 - за 2 бр. варели
  • Коефицент на безопасност: 4:1

Филтър

Show more filters

Изберете продукт от таблицата по-долу за да направите запитване.