Подемен адаптер за мотокар за пренос на варели 0,680 т

Осигурява опростено и бързо прикачване към вилиците на мотокара.

Подходящ за приложения в промишлени предприятия, ферми и др.

  • Материал: Стомана
  • Маркировка: CE - маркировка
  • Покритие: Покритие - боя, жълта
  • Забележка: Предназначен за работа с 1 бр. варел.

Филтър

Show more filters

Изберете продукт от таблицата по-долу за да направите запитване.