Кюбел за бетон с централно изливане

За повдигане на бетон; осигурява точно разпределяне на бетонната маса. Разпределителният механизъм действа чрез лостово рамо.

Разпределителният механизъм действа чрез лост.

  • Материал: Стомана
  • Маркировка: CE - маркировка
  • Покритие: Покритие - боя, жълта
  • Забележка: Верижните сапани се поръчват отделно

Филтър

Show more filters

Изберете продукт от таблицата по-долу за да направите запитване.