Магнитни захвати за повдигане

Издръжливи магнитни захвати за повдигане на листове, тръби и обли стоманени прътове. Малки и удобни за употреба. Благодарение на обособената точка за повдигане се подсигурява стабилността на товара. Дръжката с гумено покритие е удобна за употреба.

  • Материал: Стомана
  • Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка
  • Работна температура: -40 - (+) 80 °C
  • Покритие: Покритие боя, жълта
  • Стандарт: EN 13155
  • Забележка: Коефициент на безопасност за захватите от 100 кг. до 300 кг.=3,5:1; за захватите от 600 кг. до 2000 кг.=3:1
  • Предупреждение: Да не се прилага термична обработка

Филтър

Show more filters

Изберете продукт от таблицата по-долу за да направите запитване.