Свързващ шегел модел X-066, клас 100

Най-малко с 25% по-голяма товароподемност от стандартните продукти от клас 80.
Произведен в съответствие със стандартите: EN 1677- 1 и ASME B30.26.
Изпробван с товар, 2.5 пъти по-голям от допусканата товароподемност. Издава се сертификат за всяка произведена партида.

Рейтинг на износване: 20 000 цикъла с товар, 1.5 пъти по-голям от допусканата товароподемност.
Прилагана температура за закаляване на стоманата: мин. 400°C.

Тест за откриване на пукнатини Magnaflux се прави на всяка произведена партида.

  • Материал: Закалена и темперирана стоманена сплав.
  • Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, Размер, клас, производител, код за проследимост
  • Работна температура: -40ºC до +200°C (без да се отразява върху товароподемността)
  • Покритие: Покритие - боя, синя
  • Стандарт: EN 1677-1
  • Коефицент на безопасност: 4:1
  • Клас : 10

Филтър

Show more filters

Изберете продукт от таблицата по-долу за да направите запитване.