Объл безконечен сапан с 4 рамена

Объл безконечен сапан със самозаключващи куки с четири рамена. Този тип сапани са алтернатива на верижните сапани, като основното предимстве е по-ниското собствено тегло. Дължините на сапаните започват от приблизително 1м, като стъпката е 0.5 м.

Забележка! Стандартно отклонение на размерите е ± 3%. Дължината може да варира в рамките на допустимите граници!

По ваше задание може да произведем сапани с параметри различни от изобразените, приемерно с плоски сапани с уши, куки с предпазен език, въртящи куки, шегели и т.н. За повече инфорамция свържете се с наш представител.

  • Особености: RFID - подготовка
  • Материал: 100% полиестер
  • Маркировка: CE - маркировка
  • Работна температура: -40°C - +100°C
  • Коефицент на безопасност: 4:1

Натиснете бутона "Покажи" за да видите техническите данни за съответният продукт.

Филтър

Show more filters

Изберете продукт от таблицата по-долу за да направите запитване.