Уред за измерване на опън при укрепващи колани

Уред за измерване, който ви позволява лесно да проверите силата на опън в укпреващи колани. Уредът може да измерва силите на опън до 500 daN за укрепващи колани с максимална ширина на лентата 50 мм. Промишлеността и обществото понасят големи разходи всяка година поради лошото осигуряване на товари. В зависимост от силата на ръката и достъпността, силата на опъване може да варира до 50% в лентата. С помощта на този уред шофьорите на камиони могат да проверят силата на опън на коланите по бърз и лесен начин, и също така да осигурят надеждно обезопасяване на товара.

 

Филтър

Show more filters

Изберете продукт от таблицата по-долу за да направите запитване.