Захват за греди с RFID - подготовка

Захватите могат да се използват за свързване на подемник на I или Т образни греди. Могат да се използват за повдигане. Тест сертификат и Декларация за съотвествие се предоставят с всеки продукт.

RFID - подготовка

  • Материал: Стомана
  • Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка
  • Покритие: Покритие боя, оранжева
  • Стандарт: EN 13155
  • Предупреждение: Да не се прилага термична обработка
  • Коефицент на безопасност: 4:1

Филтър

Show more filters

Изберете продукт от таблицата по-долу за да направите запитване.