Кука "release-a-matic", клас 80

Куки, които могат да бъдат закрепени / отворени чрез въже.

  • Материал: Стомана
  • Маркировка: CE - маркировка
  • Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността
  • Покритие: Електропоцинкована
  • Предупреждение: Да не се подлага на топлинна обработка!
  • Коефицент на безопасност: 4:1

Филтър

Show more filters

Изберете продукт от таблицата по-долу за да направите запитване.