Скъсяващо звено, клас 100

Скъсаващите куки с ухо се използват за скъсяване на верижните крака на сапана. Скъсяващите куки са свързани с халката със същото свързващо звено като веригата.

  • Материал: Стомана
  • Маркировка: CE - маркировка
  • Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
  • Покритие: Покритие - боя, синя
  • Предупреждение: Да не се подлага на топлинна обработка!
  • Коефицент на безопасност: 4:1
  • Клас : 10

Филтър

Show more filters

Изберете продукт от таблицата по-долу за да направите запитване.