Неротационно стоманено въже със стоманена сърцевина за автокранове/245 нишки

Обичайни приложения: за лебедки за кулокранове, подвижни кранове, електрически лебедки и др., за които е необходимо неротационно въже.

Стандарт: ISO 4309

Категоризация на въжето номер: Всички диаметри RCN.23-2

  • Структура: Неротационно, изтъкано от стандартни нишки
  • Маркировка: Съгласно релевантният стандарт
  • Стандарт: EN 12385-4
  • Коефициент на запълване: 0.61
  • RCN: 23-2

Филтър

Show more filters

Изберете продукт от таблицата по-долу за да направите запитване.