Protekt
  • включва предпазна сбруя модел P-52 PRO + жилетка
  • жилетката е зашита предварително за сбруята
  • Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка
  • Стандарт: EN 358, EN 361
Изберете продукт от таблицата и натиснете бутона - направи запитване
Продуктов номер Size Max. number of
persons
P-52PRO-VS032MXL M-XL 1
P-52PRO-VS032XXL XXL 1