Двуетажни системи

Вертикалните греди за двуетежните системи са два модела за повърхностно монтиране или за вграждане. Закрепването зависи от конкретния модел, с винтове, нитове или чрез залепване.