Haklift

Захватите могат да се използват за свързване на подемник на I или Т образни греди. Могат да се използват за повдигане. Тест сертификат и Декларация за съотвествие се предоставят с всеки продукт.

  • Материал: Стомана
  • Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка
  • Покритие: Покритие боя, жълта
  • Стандарт: EN 13155
  • Предупреждение: Да не се прилага термична обработка
Изберете продукт от таблицата и натиснете бутона - направи запитване
Продуктов номер WLL
т
Beam width
mm
A
мм
В
мм
C
мм
Е
мм
TARPAL10 1 75-230 75-230 180-375 85 220
TARPAL20 2 75-230 75-230 180-375 93 220
TARPAL30 3 80-320 80-320 220-498 120 271
TARPAL50 5 90-355 90-355 240-520 111 258
TARPAL100 10 80-350 80-350 250-520 120 280