• Сапана е оборудван със скоби, халка и куки с предпазен език.
  • Работно натоварване: 1770 N / мм2
  • Също така се предлага със свързващи звена, по-големи товароподемности и специални краища. Консултирайте се с нашите търговци.

 

Забележка!Последните 2 цифри от продуктовия код се отнасят за дължината (L-дължина).

  • Структура: 6X36-IWRC
  • Маркировка: CE - маркировка, Стоманена сърцевина
  • Покритие: Стоманеното въже е горещо поцинковано; компонентите са с покритие боя - жълта.
  • Коефицент на безопасност: 5:1
Изберете продукт от таблицата и натиснете бутона - направи запитване
Продуктов номер WLL 45-60°
т
WLL 0-45°
т
Въже Ø
мм
TER20601 0,35 0,49 6
TER20801 0,7 0,98 8
TER21001 1,05 1,47 10
TER21201 1,55 2,17 12
TER21401 2,12 2,968 14
TER21601 2,7 3,78 16
TER21801 3,4 4,76 18
TER22002 4,35 6,09 20
TER22202 5,2 7,28 22
TER22402 6,3 8,82 24
TER22602 7,2 10,08 26
TER22802 8,4 11,76 28
TER23002 9,7 13,58 30
TER23202 11 15,4 32
TER23603 14 19,6 36
TER24003 17 23,8 40
TER24403 21 29,4 44
TER24803 25 35 48
TER25203 29 40,6 52
TER25603 33,5 46,9 56
TER26003 39 54,6 60

Товароподемности

Въже

 
Товароподемност в тонове

Ø 

мм

0°-45°

45°-60°

6
0,49 0,35
8
0,98 0,7
10
1,47 1,05
12
2,17 1,55
14
2,968 2,12
16
3,78 2,7
18
4,76 3,4
20
6,09 4,35
22
7,28 5,2
24
8,82 6,3
26
10,08 7,2
28
11,76 8,4
30 13,58 9,7
32
15,4 11,0
36
19,6 14,0
40
23,8 17,0
44
29,4 21,0
48
35,0 25,0
52
40,6 29,5
56
46,9 33,5
60 54,6 39,0
Когато използвате двукомпонентен сапан с объл захват - понижете стойността с 20%.