• Безконечен сапан от стоманено въже.
  • Работно натоварване: 1770 N / мм2
  • Също така се предлага със свързващи звена, по-големи товароподемности и специални краища. Консултирайте се с нашите търговци.

 

Забележка!Последните 2 цифри от продуктовия код се отнасят за дължината (L-дължина).

  • Особености: Стоманена сърцевина
  • Структура: 6X36-IWRC
  • Маркировка: CE - маркировка
  • Покритие: Горещо поцинкован
Изберете продукт от таблицата и натиснете бутона - направи запитване
Продуктов номер WLL
т
Въже Ø
мм
TER100601 0,7 6
TER100801 1,4 8
TER101001 2,1 10
TER101201 3,1 12
TER101401 4,24 14
TER101601 5,4 16
TER101801 6,8 18
TER102002 8,7 20
TER102202 10,4 22
TER102402 12,6 24
TER102602 14,4 26
TER102802 16,8 28
TER103002 19,4 30
TER103202 22 32
TER103603 28 36
TER104003 34 40
TER104403 42 44
TER104803 50 48
TER105203 58 52
TER105603 67 56
TER106003 78 60

Товароподемности

Въже Товароподемност в тонове
Ø   
мм Прав захват Объл захват U-захват
6 0,7 0,56 1,4
8 1,4 1,12 2,8
10 2,1 1,68 4,2
12 3,1 2,48 6,2
14 4,24 3,392 8,48
16 5,4 4,32 10,8
18 6,8 5,44 13,6
20 8,7 6,96 17,4
22 10,4 8,32 20,8
24 12,6 10,08 25,2
26 14,4 11,52 28,8
28 16,8 13,44 33,6
30 19,4 15,52 38,8
32 22 17,6 44
36 28 22,4 56
40 34 27,2 68
44 42 33,6 84
48 50 40 100
52 58 46,4 116
56 67 53,6 134
60 78 62,4 156