Снабдена с лагер, който позволява пълно завъртане в натоварено положение.

Предлага най-малко 25% по-голяма товароподемност от стандартните продукти от клас 80.

Изпробвана с товар, 2.5 пъти по-голям от допусканата товароподемност. Издава се сертификат за всяка произведена партида.

Рейтинг на износване: 20 000 цикъла с товар, 1.5 пъти по-голям от допусканата товароподемност.

Тест за откриване на пукнатини Magnaflux се прави на всяка произведена партида.

  • Материал: Закалена и темперирана стоманена сплав.
  • Маркировка: Съгласно релевантният стандарт
  • Работна температура: Прилагана температура за закаляване на стоманата: мин. 400°C.
  • Стандарт: EN 1677-1
  • Коефицент на безопасност: 4:1
  • Клас : 10
Изберете продукт от таблицата и натиснете бутона - направи запитване
Продуктов номер WLL
т
Кода на куката For chain Grade 10 Ø
mm
A
мм
В
мм
C
мм
D
мм
G
мм
H
мм
К
мм
L
мм
P
мм
P1
мм
Т
мм
Тегло
кг
SALKAL1006KL 1,5 BB 6 32 23 25 12 80 21 126 158 24 19 18 0,7
SALKAL1078KL 2 CC 7,8 36 29 26 13 91 25 143 181 24 20 22 0,9
SALKAL1010KL 3 DD 10 41 35 29 16 102 29 172 217 28 25 24 1,6
SALKAL1013KL 5 EE 13 46 44 38 21 130 36 211 269 35 31 31 3,2
SALKAL1016KL 7 FF 16 61 51 49 23 166 46 258 328 43 39 42 5,7
SALKAL1020KL 11 GG 20 74 82 62 25 196 58 326 409 61 57 48 9,5
SALKAL1022KL 15 HH 22 97 96 65 33 221 64 372 471 72 62 56 16