Скъсяваща кука от неръждаема стомана

Скъсяващата кука се използва за скъсяване на верижните крака на сапана.

Скъсяващата кука е свързана към халката със същото свързващо звено като веригата.

  • Материал: AISI 316
  • Маркировка: CE - маркировка
  • Работна температура: -40 - (+)400°C
  • Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка
  • Коефицент на безопасност: 4:1

Филтър

Show more filters

Изберете продукт от таблицата по-долу за да направите запитване.