• Коефицент на безопасност: 4:1
  • Клас : 10
Изберете продукт от таблицата и натиснете бутона - направи запитване
Продуктов номер Код WLL
т
За верига клас 100
мм
A
мм
В
мм
C
мм
D
мм
G
мм
H
мм
К
мм
L
мм
P
мм
P1
мм
Т
мм
Тегло
кг
SALKAL1006KL BB 1,4 6 32 23 25 12 80 21 126 158 24 19 18 0,7
SALKAL1078KL CC 2,5 7,8 36 29 26 13 91 25 143 181 27 20 22 1
SALKAL1010KL DD 4 10 41 35 29 16 102 29 196 212 31 25 24 1,6
SALKAL1013KL EE 6,7 13 46 44 38 21 130 36 211 269 36 31 31 3,3
SALKAL1016KL FF 10 16 61 51 49 23 166 46 258 328 45 39 42 5,6
SALKAL1020KL GG 16 18-20 74 82 62 25 196 58 326 409 61 57 48 9,5
SALKAL1022KL HH 19 22 97 96 65 33 221 64 372 471 72 62 56 16