Haklift huolto- ja tarkastupalvelu

JAA

Tarkastus- ja huoltopalvelut

Nostoapuvälineiden tarkastus on suoritettava vuosittain. Työnantajalla on vastuu siitä, että nostotöissä käytettävät nostoapuvälineet tarkistetaan

asianmukaisesti ja ne täyttävät voimassa olevat määräykset. Teemme vuositarkastuksia ja huoltoja asiakkaidemme nostoapuvälineille päivittäin.


 

Valtioneuvoston asetus 403/2008 työssä käytettävien
koneiden ja työvälineiden turvallisesta käytöstä ja
tarkastamisesta velvoittaa, että työvälineet on pidettävä
turvallisena koko työvälineen elinkaaren ajan.

Avainasemassa turvallisuuden varmistamisessa on
säännöllinen huolto ja kunnossapito.

Työvälineen määritelmä kattaa kaikki nostoapuvälineet:

  • esim. taljat, tarraimet, nostomagneetit
  • nostoapuvälineyhdistelmät
  • irtaimet nostoapuvälineet (esim. sakkelit ja nostokorvakkeet)

Huolehdimme nostoapuvälineistänne koko elinkaaren ajan

  • Nostoapuvälineiden tarkastus tehdään suunnitellun aikataulun mukaisesti, mikä varmistaa työskentelynmahdollisimman häiriöttömästi
  • Huoltopalvelumme korjaa tarkastuksen yhteydessä ilmenneet viat - näin kalusto pysyy aina uutta vastaavassa toimintakunnossa
  • Tarkastuspalvelumme kattaa kaikki markkinoilla olevat nostoapuvälineet

 

Tarkastuskäytännöt

Haklift tarkastus- ja huoltopalvelut_4


 

 

Tarkastus- ja huoltotoiminnan
ulkoistamisen edut:

  • Tuotteet tarkastetaan ja huolletaan aina ammattilaisten toimesta
  • Vuositarkastuksella varmistetaan tuotteiden lainmukaisuus, turvallisuus sekä pitkä käyttöikä
  • Ajantasaiset testausraportit sekä vuosimerkinnät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyydä tarjous vuositarkastukselle.

Me hoidamme loput.

Haklift tarkastus- ja huoltopalvelut_3