Kestävä kehitys Hakliftilla

Hakliftilla kestävä kehitys on olennainen osa toimintaamme joka päivä ja jokaisella liiketoimintamme osa-alueella. Siksi haluamme voimakkaasti vaikuttaa alallamme ja viedä toimintaa aktiivisesti kestävämpään suuntaan tarjoamalla asiakkaillemme mm. entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tähän tulokseen pyrimme pääsemään jatkuvan tuotekehityksen ansiosta ja näin ollen vähentää omaa ilmastovaikutustamme ja olla mukana muutoksessa ja kehityksessä.

Haklift on myös osa Axel Johnson International -konsernia. Kestävä kehitys on yksi konsernin pääperiaatteista ja olennainen osa liiketoimintastrategiaa. Axel Johnson International uskoo, että yrityksillä on tärkeä rooli vastuullisuustyössä ja että yritykset voivat toimia liikkeellepanevana voimana muutoksissa, joita kohtaamme. Lue lisää siitä, miten konserni toimii kohti kestävämpää teollisuutta, Axel Johnson Internationalin kestävän kehityksen verkkosivuilta klikkaamalla tästä.

 

Työympäristö ja henkilöstö

Haklift pyrkii kehittämään ja luomaan turvallisen, tasavertaisen ja terveellisen työympäristön, jossa kaikilla työntekijöillä on joka päivä hyvä ja turvallinen työskennellä. Siihen kuuluvat henkilöstön hyvinvointi, osaaminen, tuotteiden ja työvälineiden turvallisuus. Osaava ja motivoitunut henkilöstömme luo pohjan toiminnallemme. Hakliftin työturvallisuudesta vastaavat henkilöt pitävät huolen siitä, että Hakliftin toimitiloissa on turvallista työskennellä ja jos havaitaan puutteita, niihin pyritään vaikuttamaan välittömästi ja näin ennalta ehkäisemään mahdolliset haaverit ja tapaturmat.

Haluamme edistää henkilöstön hyvinvointia myös tarjoamalla työsuhde-etuna liikunta- ja kulttuuriseteleitä, jotka tarjoavat mahdollisuuden ylläpitää työkykyä ja henkistä vireyttä kulttuurin ja liikunnan avulla.

 

Liiketoiminta, asiakkaat ja toimittajat

Haklift pyrkii kestävään liiketoimintaan kaikissa vaiheissa ottamalla vastuun toimitusketjusta ja pitämällä asiakkaamme tyytyväisinä. Haklift mittaa säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä ja ottaa tutkimustulokset huomioon liiketoimintansa kehittämisessä.

Toimintaohjeessamme määritetään yleiset linjaukset, joita vaaditaan toimittajilta ja alihankkijoilta.

Axel Johnson International suorittaa jatkuvasti materiaalintoimittajien auditointeja. Tavoitteenamme on työskennellä pitkäaikaisessa suhteessa toimittajiimme varmistaaksemme, että heidän työntekijöitään kohdellaan kunnioittavasti ja arvokkaasti, että heillä on turvalliset työolosuhteet ja että toimittajien valmistusprosessit täyttävät ympäristöstandardin vaatimukset.

 

Cr6+ vapaat tuotteet

Haklift toimii kestävän innovoinnin eturintamassa ja markkinajohtajana olemme sitoutuneet luomaan paremman ja turvallisemman maailman, työympäristön ja tuotteiden valmistuksen.

Kromia (VI) sisältävien galvanoitujen pinnoitteiden käyttö korroosiosuojauksessa on jo nyt kielletty joillakin teollisuuden aloilla annetulla EU-direktiivillä 2000/53 / EY (RoHS).

Hakliftilla käytämme vaihtoehtoisia ja vaarattomia korvaavia aineita korroosionestoon jo osassa tuotteissamme turvallisten työolojen mahdollistamiseksi sekä valmistusprosessissa että kierrätyksessä tuotteiden käyttöiän lopussa. 

 

Laatujärjestelmät

Haklift on sitoutunut ottamaan käyttöön ISO 9001 sertifioidun laatujärjestelmän sekä ISO 45001 sertifioidun työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän vuoteen 2022 mennessä. Näitä seuraa ISO 14001 sertifioitu ympäristöjärjestelmän käyttöönotto vuoden 2022 aikana.

 

Axel Johnson Internationalin tavoitteita:

  • Ilmastoneutraalius vuoteen 2030 mennessä

  • Vähentää kasvihuonepäästöjä

  • Vuonna 2020 kaikista jätteistä kierrätetään vähintään 80 %

  • Tarjota kaikille konserniyrityksille kestävän kehityksen koulutusta

  • Päivittäin käsittelemiemme tuotteiden tulisi olla turvallisia sekä ihmisille että ympäristölle. 

  • Eettisen toimintaohjeemme tavoitteena on varmistaa, että kaikilla ryhmämme työntekijöillä on yhteinen näkemys hyvään eettiseen käyttäytymiseen ja ammattitaitoon.

 

 

Tutustu myös Haklift Oy:n arvoihin täältä
Katso tuotevalikoimamme täältä