triangle end 35 mm | Breaking strength 2,5 t, LC 1250 daN | Yellow chromated

Kolmiokoukku 35 mm / LC 1250 daN

Tuotekoodi: KOK35025
Kuvaus: Kolmiokoukku 35 mm | Murtolujuus 2,5 t, LC 1250 daN | Keltapassivoitu
LC (daN): 1250

PDF